Funkcjonalne bazy raportowe

Autorskie szkolenie dające praktyczne umiejętności  tworzenia własnych baz raportowych w MS Access

Tego szkolenia nie znajdziesz nigdzie indziej! Zaprojektowałem je specjalnie dla osób, które za pomocą Accessa chcą tworzyć własne praktyczne rozwiązania raportowe unikając przy tym błędów „początkujących użytkowników”.

Szkolenie uwzględnia analizę i przetwarzanie danych oraz automatyzację tych procesów za pomocą makr i managera zadań w Windows. Mniejszy nacisk położony jest na narzędzia raportowe wbudowane w Accessa (raporty, formularze). Szkolenia bazuje na integracji Access i Excel gdzie Excel pełni głównie rolę prezentacją dla przetworzonych już danych.

Jakie umiejętności posiądzie uczestnik szkolenia:

  • Rozdzielenie warstwy prezentacyjnej od warstwy obliczeniowej
  • Automatyzację (samo wykonujące się zadania)
  • Przetwarzanie informacji za pomocą zaawansowanych kwerend i zapytań SQL
  • Sposoby optymalizacji i dobre praktyki
  • Komunikację z innymi źródłami danych za pomocą wbudowanych funkcjonalności
  • Sposoby skutecznej integracji danych i prezentacji danych