Zarządzanie celami w organizacji

Pełen funkcjonalny program do obsługi procesu wyznaczania, akceptacji i rozliczenia celów w organizacji

  • Rola administratora
  • Podział na managerów i pracowników
  • Możliwości dowolnej konfiguracji w obrębie celów strategicznych i jakościowych
  • Bardzo szybkie wdrożenie
  • Ilość użytkowników ograniczona tylko wydajnością serwera

 

Technologia

  • MS Access lub Runtime (bezpłatny)
  • MS SQL Server lub MS SQL server EXPRESS (bezpłatny)