Planowanie budżetu

Program przygotowany na potrzeby departamentu finansów

 • Warstwa administracyjna oddzielona od warstwy klienckiej
 • Aplikacja wielodostępowa
 • Podział pozycji do zaplanowania dla wybranych analityków
 • Personalizacja widoków danych
 • Zaawansowana struktura uprawnień
 • Przechowywanie pełnej historii planowania
 • Planowanie lokalne synchronizowane z serwerem
 • Import planowania historycznego jako wzoru do planowania
 • Konfigurowalne matryce planowania

 

Technologia

 • MS Access lub Runtime (bezpłatny)
 • MS SQL Server 2014