• Połączenie do MS SQL Server w MS Access cz.1

    Często potrzebujemy dostać się do zewnętrznego źródła danych różnego pochodzenia. Na przykładzie MS SQL Server opowiadam o podstawowych sposobach komunikacji między MS Access a zewnętrznymi bazami danych. Przedstawiam pojęcia takie jak „tabela połączona” i „kwerenda przekazująca”. Pokazuję jak połączyć się do danych z tabeli, widoku, procedury i funkcji tabelarycznej.

    2 grudnia 2018 / tywonek / 0

    Categories: Analiza danych, Projektowanie aplikacji, Tutorials

    Comments are currently closed.