• Jak usunąć dane z tabeli na podstawie innej tabeli w MS Access

    Access ma kilka ograniczeń, które wymagają specjalnego podejścia. Jednym z nich jest usuwanie danych w oparciu o listę wartości z innej tabeli lub wyniku zapytania kwerendy. W filmie przedstawiam jak pokonać ograniczenia kwerendy usuwającej zawracającej błąd przy próbie usunięcia danych na podstawie relacji.

    7 listopada 2020 / tywonek / 0

    Categories: Analiza danych, Projektowanie aplikacji, Tutorials

    Comments are currently closed.